Huurvoorwaarden

1.) Deze voorwaarden dienen door de huurder te worden aanvaard

2.) Betalingen dienen, indien anders afgesproken, contant te worden voldaan

3.) Bij het brengen en halen een geldige ID tonen i.v.m. het invullen van de huurovereenkomst

4.) Onze materialen mogen in GEEN geval doorverhuurd worden

5.) De stroomvoorziening moet 223v zijn met randaarde (verbruik blazer springkussen is 1100watt)

6.) In geval van enig gevaar ten tijde van storm, sterke wind, slecht weer of een onveilige situatie dient de huurder zelf het gehuurde artikel buiten werking te stellen en eventueel contact op te nemen met Klaans-Verhuur via 06 - 3642 4304.

7.) Alle genoemde artikelen/prijzen zijn inclusief BTW.

8.) In geval van diefstal of vermissing tijdens de huur en/of transport wordt de dagwaarde van de attributen op de huurder verhaald (de dagwaarde wordt door Klaans-Verhuur bepaald).

9.) De huurder geeft de materialen na gebruik schoon terug, is dit niet het geval dan zijn we genoodzaakt om 35 euro in rekening te brengen. Schoonmaken kan met een vochtige doek, geen schoonmaakmiddelen.

10.) De huurder dient aan te geven of het kussen nat/vochtig is, is dit niet het geval dan zal het schoongemaakt moeten worden en zullen deze kosten verhaald worden bij de huurder.

11.) De huurder is zelf aansprakelijk voor schade welke is ontstaan aan personen en/of goederen tijdens het gebruik van onze attributen.

12.) Het gebruik is GEHEEL VOOR EIGEN RISICO.

13.) Niemand mag met eten, drinken, schoenen en scherpe voorwerpen op de springkussens spelen. Dit om schade aan de persoon zelf maar ook aan onze attributen te voorkomen.

14.) Het is ten STRENGSTE verboden om op de muren van de springkussens te klimmen.

15.) Als er een ongelukje met een van onze attributen is gebeurd (scheurtje, naadje los of iets anders) meldt dit dan bij inlevering.

16.) De huurder dient er zelf voor zorg te dragen dat het gehuurde materiaal juist gebruikt wordt.

17.) Er dient ten alle tijden toezicht te zijn van een volwassenen persoon (21+).

18.) De huurder kan de verhuurder niet aansprakelijk stellen voor onvolledige levering, of als door onvoorziene omstandigheden de levering van de attributen niet kan plaatsvinden of gewijzigd worden. Klaans-Verhuur zal altijd contact met u opnemen als dit voorvalt.

19.) Bij het niet annuleren of niet ophalen zullen de huurkosten in rekening worden gebracht.

20.) Annuleren door het slechte weer of wat dan ook kan tot 2 uur voor de afgesproken tijd maar alleen telefonisch 06 - 3642 4304

21.) Het tijdstip van halen en brengen gaat altijd in overleg tussen huurder en Klaans-Verhuur.